Mentorki

>

Agnieszka Sobczak-Kupiec

Agnieszka Sobczak-Kupiec

Agnieszka Sobczak-Kupiec

Politechnika Krakowska
Naukowczyni

ŻYCIORYS

Naukowczyni z Politechniki Krakowskiej, autorka 5 patentów i ponad 10 opracowań dla przemysłu

Dr. hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami na bazie fosforanów wapnia do rekonstrukcji tkanki kostnej i zastosowań stomatologicznych, oraz nanomateriałami m.in. do zastosowań medycznych i agrochemicznych jak również kompozytami zawierającymi apiprodukty. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego LIDER V Innowacyjne biomateriały kompozytowe zawierające bioaktywne fosforany wapnia finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o budżecie 1,2 mln zł oraz w ramach programu SONATA Opracowanie składu powłok kompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metalicznymi zawierających fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i syntetycznego.

Charakter aplikacyjny prowadzonych przez nią badań potwierdza 5 przyznanych patentów oraz 12 zgłoszeń patentowych, wzoru użytkowego oraz 10 opracowań dla przemysłu. Wynalazki, które powstały w ramach prac zespołu pod jej kierownictwem zostały docenione na forum międzynarodowym otrzymując szereg medali i wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach i wystawach m.in. w Paryżu, Brukseli, Warszawie, Taipei, Kuala Lumpur, Seulu, Pradze, Moskwie, Norymberdze, Zagrzebiu i innych (łącznie otrzymała ponad 70 Medali, Nagród i Wyróżnień). Zespół pod jej kierownictwem opracował Syntetyczny substytut kości o właściwościach antybakteryjnych, który został nagrodzony Nagrodą Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej (2014). W ramach współpracy naukowej uczestniczka staży w ośrodkach takich jak: University of Strathclyde, Department of Chemical and Process Engineering, French Atomic Energy and Alternative Energies Commission (CEA), French National Institute for Nuclear Science and Technology (INSTN). Absolwentka programu TOP 500 Innovators (MNiSW), dzięki któremu odbyła profesjonalne szkolenie z przedsiębiorczości w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Bierze udział w pracach Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w pracach Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę (MNiSzW).

Badania prowadzone przez dr hab. inż. Sobczak-Kupiec są zauważane i cenione na polu naukowym i komercyjnym o czym świadczą publikacje w renomowanych czasopismach o międzynarodowym zasięgu (ponad 100), nawiązanie współpracy z badaczami zarówno z Polski jak i znanymi specjalistami rangi światowej. Otrzymane przez dr hab. inż. A. Sobczak-Kupiec, prof. PK granty badawcze, świadczą o wysokiej innowacyjności realizowanej tematyki badań i jednocześnie wskazują że są to badania na najwyższym poziomie naukowym.