Mentorki i mentorzy

>

Agnieszka Mościcka-Teske

Agnieszka Mościcka-Teske

Agnieszka Mościcka-Teske

Uniwersytet SWPS

ŻYCIORYS

Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytetu SWPS. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Konsultantka, interwentka, biegła sądowa, terapeutka oraz trenerka w tematyce komunikacji i asertywności oraz radzenia sobie ze stresem, agresją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym. Ekspertka powoływana do uczestnictwa w Komisjach Antymobbingowych. Twórczyni i realizatorka szkoleń realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz instytucjami samorządowymi, Instytutem Medycyny Pracy z Łodzi, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy z Warszawy, Państwową Inspekcją Pracy. Autorka szeregu publikacji na temat agresji, mobbingu, wypalenia zawodowego i stresu w miejscu pracy.