Raport

„Przywództwo kobiet 2021.
Technologie, biznes, nauka”

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Citi Foundation ” Przywództwo kobiet 2021. Technologie, biznes, nauka” analizuje zjawisko przywództwa kobiecego w pokoleniu milenialsek – najbardziej aktywnym na rynku pracy. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 750 liderek poprzedzonego badaniem grup fokusowych. Wśród respondentek dominowały przedsiębiorczynie i startuperki, liderki zajmujące wysokie stanowiska w firmach, naukowczynie przejmujące odpowiedzialność zarządczą na uczelniach i w instytucjach badawczych oraz młode osoby wykazujące cechy przywódcze na studiach. Raport kreśli ich bogaty i zniuansowany portret, a także zawiera Zestaw Rekomendacji jak wspierać przywództwo kobiet w praktyce. Raport powstał przy wsparciu merytorycznym Fundacji Kronenberga.

„Kobiety w Technologiach 2020.
Rewolucja przyspiesza.”

W pięć lat po badaniu “Potencjał kobiet dla branży technologicznej” Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Citi Foundation i Fundacją Kronenberga podjęła się zbadania aktualnej sytuacji kobiet w branży technologicznej w Polsce. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 1000 respondentek (500 studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz 500 profesjonalistek z branży high tech). Raport kreśli bogaty i zniuansowany portret współczesnych profesjonalistek w branży technologicznej oraz wchodzących do tej branży studentek, pokazuje ich aspiracje oraz wyzwania, przed którymi stają, w tym problemy związane z przebywaniem w środowisku z przewagą mężczyzn (występowanie seksizmu, kwestia kobiecej solidarności itp.). Wskazuje kierunki zmiany samego przemysłu technologicznego i otwierania go na potrzeby kobiet, a także analizuje chęć kobiet do zakładania startupów. Diagnozuje też pozytywne zmiany. “Pełzająca rewolucja” związana z szerszym wchodzeniem kobiet do świata technologii i zajmowaniem tam przez nie coraz bardziej eksponowanych stanowisk wychwycona w badaniu z 2015 – obecnie przyspiesza