Raport

“Kobiety w Technologiach 2020. Rewolucja przyspiesza.”

W pięć lat po badaniu “Potencjał kobiet dla branży technologicznej” Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Citi Foundation i Fundacją Kronenberga podjęła się zbadania aktualnej sytuacji kobiet w branży technologicznej w Polsce. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 1000 respondentek (500 studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz 500 profesjonalistek z branży high tech). Raport kreśli bogaty i zniuansowany portret współczesnych profesjonalistek w branży technologicznej oraz wchodzących do tej branży studentek, pokazuje ich aspiracje oraz wyzwania, przed którymi stają, w tym problemy związane z przebywaniem w środowisku z przewagą mężczyzn (występowanie seksizmu, kwestia kobiecej solidarności itp.). Wskazuje kierunki zmiany samego przemysłu technologicznego i otwierania go na potrzeby kobiet, a także analizuje chęć kobiet do zakładania startupów. Diagnozuje też pozytywne zmiany. “Pełzająca rewolucja” związana z szerszym wchodzeniem kobiet do świata technologii i zajmowaniem tam przez nie coraz bardziej eksponowanych stanowisk wychwycona w badaniu z 2015 – obecnie przyspiesza