Mentorki

>

Dobrosława Gogłoza

Dobrosława Gogłoza

Dobrosława Gogłoza

Pomagam.pl
Managing Director

ŻYCIORYS

Dyrektor zarządzająca portalu crowdfundingowego Pomagam.pl. Była założycielką i wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które zostało uznane za jedną z najskuteczniejszych organizacji działających na rzecz zwierząt hodowlanych na świecie. Założyła również agencję marketingową All Hands, której celem jest promowanie biznesów, które mają pozytywny wpływ na świat. Doradza i opracowuje strategię komunikacji dla Golem Foundation, która działa w obszarze blockchain/web3 i pracuje nad rozwiązaniami, które mają dać użytkownikom internetu większą władzę nad swoimi danymi.

Prowadzi konsultacje z zakresu fundraisingu, strategii, komunikacji i zarządzania. Pasjonuje się tematem zmiany społecznej i rolą, jaką w niej odgrywa biznes.

 

  • Komunikacja i marketing
  • Budowanie sprawnie działającego zespołu
  • Wyzwania kobiecego przywództwa
  • Rozwój biznesu i modele biznesowe
  • Projekty oparte o technologię blockchain