Mentorki i mentorzy

>

Iwona Gawrycka

Iwona Gawrycka

Iwona Gawrycka

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS
Dyrektorka

ŻYCIORYS

Dyrektorka Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS, od 20 lat związana z sektorem b+r, w którym zajmowała się zarówno nadzorem nad projektami aplikacyjnymi, jak i wsparciem rozwoju przedsiębiorczości akademickiej opartej na innowacjach.

Kierowała wieloma projektami związanymi z wdrażaniem innowacji. Uczestniczyła w realizacji projektów związanych z propagowaniem zasad etyki w badaniach naukowych, m.in. w 2011 r. weszła w skład zespołu redakcyjnego „Kodeksu etyki pracownika naukowego” PAN. W latach 2007-2015 współtworzyła  procedury związane z nadzorem i finansowaniem projektów, od 2011 r. kierowała Działem Kontroli Projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Od blisko 7 lat związana z Uniwersytetem SWPS, gdzie wspiera rozwój innowacji wykorzystujących wyniki badań z nauk humanistycznych i społecznych, zarządza procesami transferu wiedzy i komercjalizacji oraz wspiera kadrę naukową w zakładaniu spółek spin-off.

Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie potencjału wdrożeniowego oraz w procesach inkubacji innowacji, pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania, monitorowaniu realizacji założonych wskaźników.

Współprowadzi zajęcia dla doktorantów/doktorantek Uniwersytetu SWPS z zakresu transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności na temat ochrony własności intelektualnej, stosowania różnych metodyk zarządzania projektami, projektowania prac b+r oraz prac przedwdrożeniowych, rozwoju innowacji o pozytywnym impakcie społecznym.