Trenerki i trenerzy

>

Konrad Ptasiński

Konrad Ptasiński

Konrad Ptasiński

Rzecznik patentowy

ŻYCIORYS

Konrad Ptasiński jest rzecznikiem patentowym z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie ochrony własności intelektualnej. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie zdobył również tytuł naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie elektroniki. Specjalizuje się w ochronie patentowej wynalazków z mechaniki, optoelektroniki i elektroniki, które zdobywał w największych kancelariach rzeczników patentowych w Polsce. Ma w swoim portfolio ponad 200 projektów wynalazczych, które prowadził przed Urzędem Patentowym RP, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) czy Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Konrad doradza również w zakresie budowania skutecznej strategii ochrony własności intelektualnej, jak również zarządzaniem portfolio IP przedsiębiorstw. Prowadzi dodatkowo badania patentowe w kierunku oceny zdolności patentowej wynalazków oraz badania czystości patentowej dla identyfikacji i minimalizacji ryzyk związanych z komercjalizacją rezultatów prac B+R.