Mentorki i mentorzy

>

Krystyna Boczkowska

Krystyna Boczkowska

Krystyna Boczkowska

Robert Bosch Sp. z o.o.
b. CEO

ŻYCIORYS

Od ponad 25 lat współtworzy sukces Bosch w Polsce. Współpracę z firmą rozpoczęła w styczniu 1992 roku na stanowisku Kierownika tworzącego się lokalnego biuro Bosch, aby w 2006 r. zostać Prezesem Zarządu firmy. Krystyna Boczkowska należy do grona najbardziej wpływowych i przedsiębiorczych kobiet w Polsce, wielokrotnie była nagradzana tytułami Kobieta Roku, Manager Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce. Działa w wielu organizacjach zrzeszających pracodawców, m.in. Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej czy Konfederacji Lewiatan. Aktywnie angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale też wspiera szereg inicjatyw społecznych. Do najważniejszych podejmowanych przez nią tematów należy poprawa poziomu edukacji technicznej i promowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz promocja różnorodności w biznesie. Od 2011 roku działa w Kongresie Kobiet jako członkini Rady Programowej, a od 2014 roku angażuje się w działalność Fundacji Liderek Biznesu.

Krystyna Boczkowska ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej a także podyplomowe studia handlu zagranicznego na SGH oraz studia MBA Executive Studies in Finance.

Obszary, w których doradza:
  • Prawo Spółek Handlowych
  • Finanse (budżety, rachunki ekonomiczne)
  • Leadership