Mentorki i mentorzy

>

Marek Białek

Marek Białek

Marek Białek

Big Names
Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży

ŻYCIORYS

Moje doświadczenie zawodowe koncentruje się wokół sprzedaży, marketingu i PR na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w koncernach medialnych. W swojej karierze zawodowej pełniłem funkcje Dyrektora Handlowego dla firmy Passauer Neue Presse i Orkla Media.

Jako Dyrektor do spraw rozwoju kreowałem sukces medialny firmy Mediatak.

Przez kilka lat pracowałem jako Dyrektor Sprzedaży w Grupie ZPR, gdzie zarządzałem kilkudziesięcioma markami medialnymi grupy.

Kolejne lata zajmowałem stanowiska członka Zarządu, Wiceprezesa i Prezesa w spółkach ZPR Media, Media Express, IDM Net.

Przez wiele lat byłem odpowiedzialny za budowanie strategii rozwoju i realizację przychodów w wymienionych firmach. Obecnie zarządzam i jestem Partnerem w agencji konsultingowej BIG NAMES. Agencja specjalizuje się w tworzeniu strategii sprzedaży, strategii marki, komunikacji, rebrandingu, kreowaniu nowych kanałów sprzedaży, public relations, a także przygotowaniu firm do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Jestem członkiem kilku Rad Nadzorczych w instytucjach finansowych i społecznych.