Mentorki i mentorzy

>

Monika Partyka

Monika Partyka

Monika Partyka

i2 Analytical Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju

ŻYCIORYS

Chemiczka, analityczka, praktyczka z obszaru badań i analiz laboratoryjnych.
Specjalistka z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów
diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i
bezpieczeństwa tych produktów; z praktycznym doświadczeniem w
opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki
laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Na
co dzień porusza się po laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi
technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i
spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami, wykorzystując
posiadane narzędzia do założonych zadań, nie ustając w odpowiadaniu na
pytania i rozwiązywaniu problemów.
W pracy zawodowej skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości
jako faktycznego narzędzia zarządzania, zwinnie poruszająca się po
meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych).
Codziennie podkreśla, że w laboratorium konieczna jest determinacja w
dążeniu do celu, innowacyjność, kreatywność i krytyczne myślenie oraz
ciągłe podnoszenie kompetencji.
Obszary, w których doradza:
  • proces opracowywania metodyk badawczych
  • spełnianie wymagań legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa produktów
  • projektowanie metod badawczych
  • proces wprowadzania produktów żywnościowych, kosmetycznych i farmaceutycznych na rynek
  • analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego w branży spożywczej, kosmetycznej oraz suplementów diety