Eksperci

>

Katarzyna Walczyk

Katarzyna Walczyk

Katarzyna Walczyk

Horyzont Europa
Innovation Coach ekspertka ds. funduszy europejskich dla innowacji

ŻYCIORYS

Katarzyna Walczyk-Matuszyk – Zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE. Specjalistka w obszarach związanych z innowacyjnością, współpracą nauki z biznesem, zarządzaniem międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi oraz współpracą międzynarodową. Ekspert do Komitetów Programowych Horyzontu 2020 przy Komisji Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w aplikowaniu oraz realizacji projektów innowacyjnych w zakresie programów krajowych, europejskich i międzynarodowych. Obecnie pełni funkcję Koordynatora Projektu NCP_WIDE.NET finansowanego w ramach Horyzontu 2020, skupiającego 17 partnerów z krajów UE oraz państw stowarzyszonych. Od 8 maja 2014 r. Prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w Palo Alto w Kalifornii, USA. W ramach Stowarzyszenia rozwija wiele projektów dedykowanych budowei ekosystemu innowacji. Jedna z ostatnich inicjatyw to program mentoringowo-szkoleniowy Girls go start-up Academy!

Zainteresowania prywatne to wyprawy i podróże, poznawanie innych kultur oraz kuchnie świata.

 

Główne obszary, w których doradza:

  • analiza możliwości pozyskania środków z programów europejskich i krajowych na projekty innowacyjne, B+R;
  • planowanie i przygotowanie projektu innowacyjnego, B+R – narzędzia typu Gantt, PERT, analiza ryzyka, kamienie milowe, itp.
  • analiza możliwości współpracy z jednostką badawczą (matching) nad rozwojem innowacji, B+R;
  • planowanie rozwoju usługi/ produktu metodą design thinking;
  • uproszczony model biznesowy dla Twojej innowacji (innovation coaching).