Raport

„Różnorodność ma znaczenie. Młode liderki STEM kreują zmianę”

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga ”Różnorodność ma znaczenie. Młode liderki STEM kreują zmianę”, w którym prezentujemy wyniki badania dotyczącego różnorodności i przywództwa przeprowadzonego wśród założycielek startupów technologicznych – uczestniczek 5. edycji programu akceleracyjnego dla startupów technologicznych “Shesnnovation Academy”.

„Młode wartości. Jakiego świata chce pokolenie Z reprezentujące obszar ICT i STEM?”

Najnowszy Raport Fundacji Perspektywy i Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga powstał we współpracy z badaczkami z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest poświęcony wartościom w życiu młodych ludzi uczących się, studiujących lub pracujących w sektorze ICT (information and communication technologies) i STEM (science, technology, engineering, mathematics). Badanie przeprowadzono na kilkusetosobowej próbie, przy pomocy ankiety on-line z wykorzystaniem kwestionariusza Google. Raport obejmuje 7 obszarów tematycznych: rynek pracy, technologie, przywództwo, dyskryminację i nierówność (w tym poświęcono odrębny panel na dyskryminację i nierówność płci), ekologię, pandemię. W każdym z wyznaczonych obszarów pytano o przekonania, aspiracje, opinie, oceny, doświadczenia i zachowania. Pozwoliło to zrekonstruować świat, w jakim żyją i pragną żyć młodzi ludzie, w większości zaliczający się do pokolenia Z.

„Kobiety w Technologiach 2020.
Rewolucja przyspiesza.”

W pięć lat po badaniu “Potencjał kobiet dla branży technologicznej” Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z Citi Foundation i Fundacją Kronenberga podjęła się zbadania aktualnej sytuacji kobiet w branży technologicznej w Polsce. Publikację przygotowano na podstawie wyników sondażu ankietowego 1000 respondentek (500 studentek kierunków technicznych i ścisłych oraz 500 profesjonalistek z branży high tech). Raport kreśli bogaty i zniuansowany portret współczesnych profesjonalistek w branży technologicznej oraz wchodzących do tej branży studentek, pokazuje ich aspiracje oraz wyzwania, przed którymi stają, w tym problemy związane z przebywaniem w środowisku z przewagą mężczyzn (występowanie seksizmu, kwestia kobiecej solidarności itp.). Wskazuje kierunki zmiany samego przemysłu technologicznego i otwierania go na potrzeby kobiet, a także analizuje chęć kobiet do zakładania startupów. Diagnozuje też pozytywne zmiany. “Pełzająca rewolucja” związana z szerszym wchodzeniem kobiet do świata technologii i zajmowaniem tam przez nie coraz bardziej eksponowanych stanowisk wychwycona w badaniu z 2015 – obecnie przyspiesza