Mentorki i mentorzy

>

Maciej Zięba

Maciej Zięba

Maciej Zięba

Tooploox
AI Researcher

ŻYCIORYS

Maciej Zięba jest specjalistą AI w  firmie Tooploox, pracuje również na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Politechnice Wrocławskiej. Kieruje on także grupą badawczą genwro.ai (https://genwro.ai.pwr.edu.pl/). Maciej jest współautorem ponad 70 artykułów naukowych opublikowanych w znaczących czasopismach i prezentowanych na czołowych konferencjach ML, w tym NeurIPS, ICLR, ICML. Jego zainteresowania badawcze obejmują głębokie uczenie się, zwłaszcza modele generatywne, i uczenie się  reprezentacji.