Mentorki i mentorzy

>

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

SGH w Warszawie
Pełnomocniczka Rektora SGH ds. równego traktowania / Dyrektorka Instytutu Przedsiębiorstwa SGH

ŻYCIORYS

Profesor Hanna Godlewska-Majkowska  specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach przedsiębiorczości. Wypromowała 6 doktorów z zakresu przedsiębiorczości regionalnej i geografii ekonomicznej. Jest  inicjatorką Klubu Przedsiębiorców SGH oraz główną twórczynią konkursu „Żagle Biznesu” w SGH promującego inteligentne organizacje wśród firm wywodzących  się z SGH.  Prowadzi zajęcia z zarządzania operacyjnego, przywództwa strategicznego i operacyjnego oraz z przedsiębiorczości. Jest doświadczoną i certyfikowaną mentorką biznesu (certyfikat EMCC).

W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem w SGH. Obecnie jest pełnomocniczką rektora SGH ds. równego traktowania oraz dyrektorką Instytutu Przedsiębiorstwa w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Jest doświadczoną liderką zespołów naukowych,  a funkcje kierownicze sprawuje od 1999 roku.

Obszary, w których doradza:

  • tworzenie i analiza modelu biznesowego
  • kompetencje przywódcze i metody zarządzania zespołem
  • metody zarządzania projektowego
  • analiza strategiczna biznesu
  • organizacja procesów operacyjnych w firmie