Mentorki

>

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

Prof. Hanna Godlewska-Majkowska

SGH w Warszawie
Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu/ Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

ŻYCIORYS

Profesor Hanna Godlewska-Majkowska  specjalizuje się naukowo i praktycznie w zagadnieniach przedsiębiorczości. Wypromowała 6 doktorów z zakresu przedsiębiorczości regionalnej i geografii ekonomicznej. Jest  inicjatorką Klubu Przedsiębiorców oraz główną twórczynią konkursu „Żagle Biznesu” w SGH promującego inteligentne organizacje wśród firm wywodzących  się z SGH.  Prowadzi zajęcia z zarządzania operacyjnego  i przedsiębiorczości. Jest doświadczoną mentorką w programach dla liderek biznesu.  Obecnie pełni funkcję prorektora ds. współpracy z otoczeniem w SGH.

Obszary, w których doradza:

  • tworzenie i analiza modelu biznesowego
  • kompetencje przywódcze i metody zarządzania zespołem
  • metody zarządzania projektowego
  • analiza strategiczna biznesu
  • organizacja procesów operacyjnych w firmie